Игри

Информация за страница Стражица

Икономиката на град Стражица е представена от няколко основни промишлености, които се грижат за нейното развитие. Макар и сравнително малко населено място, отраслите на икономиката успяват да осигурят работни места за по-голямата част от населението. Добивът и преработката на месо и месни продукти е единият от икономическите сектори, който осигурява прехрана на населението. Това обаче правят и мелничарството и винарството, които получават поле за изява в земите на града. Не на последно място трябва да се спомене и преработката на мляко и млечни продукти. И тя като останалите отрасли поддържа икономиката на града стабилна, доколкото това е възможно за малките градове. Развитие има и селското стопанство, което осигурява голяма част от поминъка на местните жители. Добивът на зърнени култури и отглеждането на лозя са сред заниманията на много хора. Млечното животновъдство и производството на зеленчуци са други две дейности, които се развиват от местните жители. Това се отнася и за птицевъдството, пчеларството и добивът на дървен материал. Рибовъдството също е застъпено сред някои от местните жители.

   Няколко на брой са забележителностите в Стражица, които могат да се видят по всяко време от туристи и от местните жители. На първо място се откроява Картинната галерия. Това помещение събира близо 807 творби, предимно от сферата на живописта. Български, гръцки, руски и още много други художници са автори на тези картини, които и до днес си остват пример за постиженията на изобразителното изкуство. Маслени бои и акварел, както и графика са сред основните похвати, използвани за направата на тези произведения на изкуството. Светлин Русев, Димитър Казаков, Михаил Стоянов, Екатерина Стоянова и други са сред българските автори. Що се отнася до чуждестранните, заслужава да се споменат имената на Бруно Наградски и Михалес Гарудис. 28 на брой са стъклопластиката и гоблените, автор на които е Катя Гецова. За съжаление в наши дни тази галерия не функционира. Тя е разрушена от силното земетресение, което става на 7 декември 1986 година. Ролята на галерията за културното израстване на населението е огромна, ето защо това е огромна загуба за хората от града. Историята на населеното място може да се проследи в детайли от епохата на античността до съвремието. Това е възможно благодарение на музейната сбирка.

   Четири са имената на известните личности, родният град на които е Стражица. На първо място трябва да се спомене името на видния български писател Ангел Каралийчев, роден две години след началото на 20-ти век. Писателят е автор на произведения като Тошко Африкански и още много други, които са изучавани в училище. Той умира през 1972 година. Хоровият диригент и музикален педагог Христо Дюлгеров също е роден в разположения в северната част на страната град. Той освен това е известен и с това, че свири на цигулка. Роден е през 1905 година, а завършва земния си път 77 години по-късно. Видният български политик Димитър Стоянов също е от града, пострадал сериозно от семетресението. Четвъртото известно име е това на актьора Рачко Ябанджиев, който умира през 2004 година на 84-годишна възраст. Популярният треньор по футбол Георги Василев не е роден в града, но е свързан с него. Той работи тук в периода 1977-79 година.

Етикети:   България , Градове
eXTReMe Tracker